Bűvös Kezek Társasága

2016/2017 tanév

 

 

2017. február 25.
Bűvös kezek társasága újabb készülődésre hívott benneteket!

      

 


 

 

 

2016. December 17.
Bűvös kezek társasága újabb készülődésre hívott benneteket!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2016. November 26.
Bűvös kezek társasága újabb készülődésre hívott benneteket!

 

 

 

 

 

 


 

2016. október 22.
Bűvös kezek társasága újabb készülődésre hívott benneteket!

 

 

 

 

 

 


 

2016. szeptember 17.
Bűvös kezek társasága újabb készülődésre hívott benneteket!

      

 

 

 

 


 

 

I. A megalakulás indoklása

 A napközi otthonos nevelők feladata az is, hogy mintát és lehetőséget adjanak a szabadidő hasznos és kulturált eltöltéséhez. Ezért tűztük ki célul, hogy havonta egy alkalommal az ünnepkörhöz kapcsolódó kézműves foglalkozást tartunk. A munkacsoport a Bűvös kezek társasága nevet választotta. Reméljük, hogy ez a kifejezés hamarosan egyet jelent egy hangulatos és fantáziadús, családias elfoglaltsággal. Melynek kedvéért szombat délelőtt is örömmel lépik át a gyerekek az iskola kapuját. Az alkalmakat meghirdetjük az óvodákban is, hiszen ez jó lehetőség a lelendő elsősöknek, hogy testvéreikkel, szüleikkel együtt ismerkedjenek a nevelőkkel, az iskolai élettel. A foglalkozásokra az ötletroham módszerével készülünk, amely belső továbbképzésként is felfogható.


II. Céljaink, feladataink:

A kézműves tevékenységek komplex személyiség fejlesztést tesznek lehetővé.

Szociális és érzelmi nevelés:

-  A kötetlen, ingyenes részvételi lehetőség javítja a tanulók iskolához való viszonyát.

- A sajátkészítésű dekorációkkal díszített tantermek, folyosók otthonosabbá teszik környezetüket, így talán jobban motiválhatók a rend és tisztaság megőrzésére.

- Hazatérve a tanulók pozitív érzelmeket közvetítenek az iskoláról a szülői ház felé.

- A résztvevőket az öröm, az önmegvalósítás, a kompetenciájuk átélése motiválja.

- Partnerségi viszony alakul ki nevelő-gyermek, gyermek-gyermek, nevelő-szülő, szülő-gyermek között.

- Mi lehetőséget kapunk a tanulók jobb megismerésére, egymásra csodálkozás élménnyel gazdagodhatunk.

- Az általunk közvetített kulturált magatartási normákat, toleráns viselkedést könnyebb elfogadtatni azokkal a tanulókkal, akik pozitívan viszonyulnak nevelőikhez.

 

Értelmi nevelés:

- A kézműves tevékenységek során fejlődnek a megismeréshez szükséges képességek. Érzékelés, észlelés, megfigyelés stb.

- Lehetőséget adnak a logikus gondolkodás, problémamegoldás formálására.

- Lehetőségük van a tudástranszferre, a tanulmányi munka során elsajátított ismereteiket játékos formában gyakorolhatják. (Mérések, mértékegységek használata, anyagok tulajdonságai, alakíthatóságuk stb.)

 

Testi nevelés:

- Szerepelnek írás előkészítő feladatok, melyek segítik a csukló, az ujjak mozgásának fejlődését.

- Javul a szem-kéz koordináció, differenciálódnak a finommotoros képességek.

 

 Feladataink:

- Megtervezni a foglalkozások témáit. 
- Felkészülni a gyermekek munkájának irányítására, segítésére. 
- Biztosítani a megfelelő helyszínt, időkeretet. 
- Anyagok, eszközök beszerzése, előkészítése. 
- Figyelem felkeltő plakátok elkészítése, kihelyezése. 
- Dokumentációk készítése.